Hoe werkt een terugslagklep?

Hoe werkt een terugslagklep?

Een terugslagklep, keerklep, terugslagventiel of terugstroombeveiliger (non return valve) is een is een mechanisch apparaat dat ervoor zorgt dat vloeistof slechts in één richting kan stromen. Terugslagkleppen worden meestal gebruikt in leidingsystemen om terugstroming, of omgekeerde stroming, van vloeistoffen te voorkomen. Het is een heel handig apparaat en in deze blog vertellen wij alles wat u moet weten over terugslagkleppen.

Hoe werkt een terugslagklep?

Terugslagkleppen laten vloeistof slechts in één richting stromen en voorkomen dat de vloeistof in de omgekeerde richting terugstroomt. Er zijn veel verschillende soorten terugslagkleppen, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde basisprincipe. Wanneer de vloeistof (vloeistof of gas) in voorwaartse richting stroomt, gaat de keerklep open en laat hij hem door. Wanneer de vloeistof in omgekeerde richting probeert te stromen, sluit de keerklep en voorkomt dat hij terugstroomt.

Twee soorten terugslagkleppen

Er zijn twee hoofdtypes terugslagkleppen: terugslagkleppen met schommeling en terugslagkleppen met opheffing. Swing terugslagkleppen zijn de terugslagkleppen met een schommeling. Zij hebben een schijf die openzwaait als de vloeistof in voorwaartse richting stroomt en sluit als de vloeistof in achterwaartse richting stroomt. Lift terugslagkleppen zijn de terugslagkleppen met opheffing. Zij hebben een schijf die omhoog gaat wanneer de vloeistof in de voorwaartse richting stroomt en terug op zijn plaats valt wanneer de vloeistof in de achterwaartse richting stroomt.

Waarom een terugslagklep gebruiken?

Terugslagkleppen zijn belangrijk om de goede werking van vele soorten uitrusting en machines te verzekeren. Bijvoorbeeld, als een pomp wordt gebruikt om water te laten circuleren in een gesloten circuitsysteem is een terugslagklep nodig om te voorkomen dat het water terugstroomt en de pomp beschadigt.

In welke toepassingen worden toeslagkleppen geplaatst?

Terugslagkleppen worden ook gebruikt in veel verschillende soorten motoren, zoals verbrandingsmotoren en stoommachines. In een verbrandingsmotor wordt een terugslagklep gebruikt om te voorkomen dat brandstof en lucht terugstromen in het inlaatspruitstuk nadat de zuiger zich in de cilinder omhoog heeft bewogen. Hierdoor zou de motor afslaan.

In een stoommachine wordt een terugslagklep gebruikt om te voorkomen dat stoom terugstroomt in de ketel wanneer de zuiger omlaag beweegt in de cilinder. Dit zou het rendement van de motor verminderen.

Terugslagkleppen worden ook gebruikt in veel andere soorten apparatuur, zoals luchtcompressoren en hydraulische systemen. Wanneer zij in dit soort systemen functioneren terugslagkleppen worden ze vaak eenrichtingskleppen genoemd.

Terugslagkleppen zijn eenvoudige apparaten, maar zij vervullen een zeer belangrijke functie in veel verschillende soorten systemen. Zonder terugslagklep zouden vele types van materiaal niet behoorlijk kunnen werken.