Meer elektrische auto’s, kan ons elektriciteitsnet dat wel aan?

Meer elektrische auto’s, kan ons elektriciteitsnet dat wel aan?

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit snel. Mede door de stimulatie vanuit de overheid via subsidies en belastingvoordelen. Maar ook Private Lease Elektrische Auto heeft ervoor gezorgd dat de hoge aanschafprijs van een nieuwe elektrische auto en de onzekere restwaarde een belangrijke barrière voor particulieren heeft weggenomen. Zeker nu de subsidie ook aangevraagd kan worden voor een private lease auto.

De transitie zal de komende jaren alleen maar versnellen nu het Europees Parlement heeft besloten dat er in 2030 alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s verkocht mogen worden.

Om al die elektrische auto’s te kunnen laten rijden zijn er ook steeds meer oplaadpunten nodig. De doelstelling is dat er in 2030 1,7 miljoen oplaadpunten in Nederland zijn. De helft hiervan moet geplaatst worden bij mensen thuis. De rest zijn openbare laadpalen. Hiermee moeten 1,9 miljoen elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. 

Kan ons elektriciteitsnet dit aan?

Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren is de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk. Een veelgestelde vraag is of de capaciteit van met name het verouderde stoomnetwerk in de oudere binnensteden het aan kan als al die auto’s tegelijkertijd willen gaan laden. Zeker nu wij midden in een energietransitie zitten waarbij wij versneld van het gas af willen. 

Het verbruik is relatief beperkt

Het korte antwoord is dat wij ons hierover geen grote zorgen hoeven te maken. Indien iedereen elektrisch gaat rijden, dan is er ongeveer 20 procent meer capaciteit nodig dan nu het geval is.

De impact van de elektrische auto’s is relatief klein ten opzichte van de invloed die de overgang naar het elektrisch verwarmen van huizen via warmtewisselaars en verregaande elektrificatie van de Nederlandse heeft. Dit kan zorgen voor een misschien wel een vier keer hogere vraag. 

Oplossing

Wat wel belangrijk is, is dat er gekeken wordt naar slim laden om de pieken in de netwerkbelasting op te vangen. We hebben niet meer capaciteit nodig, maar moeten er wel slimmer mee omgaan. Een factor die hierbij meespeelt is dat steeds meer mensen zelf stroom opwekken via zonnepanelen en dit ook deels terug leveren aan het netwerk. Elektriciteitsnetten zijn hier nog niet optimaal op ingericht.

De elektrische auto heeft dus zeker een invloed op het gebruik van het elektriciteitsnetwerk, maar vormt niet de bottleneck. Er moet vooral gekeken worden naar slimme oplossingen rondom de piekbelastingen rond het ontbijt en het avondeten.